ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Đánh giá bên thứ hai và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Dịch vụ đánh giá của bên thứ hai có thể giúp bạn xác nhận nhà cung cấp có hoạt động theo yêu cầu hoặc quy ước của bạn không

Dịch vụ kiểm toán chuỗi cung ứng của chúng tôi (hay còn gọi là chương trình kiểm toán bên thứ hai) cho phép bạn có cái nhìn toàn diện về hoạt động của các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã phát triển một chương trình kiểm toán nhà cung cấp để phù hợp với các yêu cầu của bạn và kết hợp chương trình với dữ liệu về rủi ro và phân tích. Như vậy, bạn sẽ có chương trình kiểm toán dựa trên rủi ro toàn diện trong các hoạt động nhạy cảm nhất của chuỗi cung ứng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá nhà cung cấp nào?

Là đánh giá viên của một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, chúng tôi có chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán nhà cung cấp theo một loạt quy tắc được công nhận, và khi đã quản lý tốt thì có thể cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Các đánh giá viên trong nước, giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ xác nhận xem thông tin doanh nghiệp, chính sách và quy trình của nhà cung cấp có phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của tổ chức không, ở các lĩnh vực như:

  • An toàn thực phẩm : ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, IFFO RS, HACCP CODEX
  • FSMA /PCQI
  • Chất lượng, bao gồm các cơ chế cụ thể của từng ngành, chẳng hạn như GMP/GDP
  • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
  • Môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS)

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM