GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH BETTER WORK

Ngành sản xuất thực phẩm và hàng tiêu dùng ở Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng ngoạn mục trong vòng hai thập kỷ qua. Việt Nam hiện có khoảng   XXX nhà máy chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng, với Y % nhà máy xuất khẩu trực tiếp cho các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, Hàn Quốc …EWIN bắt đầu hoạt động đào tạo và tư vấn vào năm 2010 và hiện đang hỗ trợ hơn 50 nhà máy thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đạt các tiêu chuẩn Quốc tế. Cho đến nay, chương trình đã thực hiện hàng trăm cuộc đánh giá và buổi tư vấn để giúp các nhà máy xác định và cải thiện điều kiện sản xuất, đạt yêu cầu các tiêu chuẩn Quốc tế như ISO 9001, ISO 22000, FSSC, BRC, IFS, HACCP, GMPĐể tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG thông qua việc đạt được năng suất, chất lượng làm việc TỐT HƠN. EWIN triển khai chương trình đào tạo, hướng dẫn làm việc chuyên sâu BETTER WORK, “cầm tay chỉ việc” đến từng nhân viên ở các phòng ban trong công ty. Nội dung chương trình BETTER WORK bao gồm các bước thực hiện như sau :( Doanh nghiệp có thể đăng ký đào tạo toàn bộ chương trình hoặc một phần )

  1. Khảo sát thực tế năng suất hoạt động hiện tại ở doanh nghiệp làm cơ sở để định hướng chiến lược phát triển phù hợp.
  2. Triển khai đào tạo năng suất làm việc BETTER WORK, “ cầm tay chỉ việc “ tại từng phòng ban:
  • Khóa 1 : Bán hàng có lợi nhuận – Kế hoạch mua vào phù hợp – Lưu kho an toàn và quản lý hàng tồn kho – Sale Pur WH
  • Khóa 2 : Kiểm soát chất lượng theo sản phẩm – bán thành phẩm trên chuyền – nguyên liệu mua vào ( kết hợp kiểm soát an toàn thực phẩm với nhà máy trong chuỗi thực phẩm) – QC
  • Khóa 3: Lên kế hoạch sản xuất và kiểm soát quá trình thực hành sản xuất tốt năng suất đi cùng chất lượng và an toàn – SX
  • Khóa 4 : Quản lý thiết bị trong chọn mua – bảo trì – sửa chữa – hiệu chuẩn – sử dụng đúng cách – BT
  • Khóa 5: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm bắt kịp xu hướng, đạt chuẩn an toàn và ổn định công thức – RD
  • Khóa 6 : Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, phòng ngừa rủi ro – QMR QA
  • Khóa 7 : Phát triển nhân sự, môi trường làm việc và kết nối trao đổi thông tin hiệu quả ( 5S, KPI, SCORE CARD) – Nhân sự, đào tạo

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM