ĐT TIÊU CHUẨN FSSC 22000

Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC 22000) về quản lý chất lượng / an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi là một chương trình đánh giá được quốc tế công nhận để chứng nhận an toàn thực phẩm áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và mức độ phức tạp. Chương trình này đặt ra các yêu cầu để xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Các yêu cầu của FSSC 22000 phản ánh những bài thực hành tốt của ngành và được tạo thành từ một loạt yếu tố riêng biệt được đánh giá như một hệ thống duy nhất bao gồm:

  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 – các yêu cầu đối với tổ chức trong chuỗi thực phẩm
  • Các chương trình tiên quyết theo tiêu chuẩn ISO và PAS dành riêng cho ngành (PRP)
  • Các yêu cầu bổ sung đối với chương trình đánh giá đối với các dịch vụ tại chỗ, nhân sự, nguyên liệu được cung cấp, phòngvệ thực phẩm, phòng chống gian lận thực phẩm, quản lý chất gây dị ứng và ghi nhãn thực phẩm

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn FSSC 22000 sẽ giới thiệu tiêu chuẩn là gì, các  yêu cầu doanh nghiệp cần tuân thủ để đạt được tiêu chuẩn, ai có thể hưởng lợi từ tiêu chuẩn và các lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn.

Các giảng viên của chúng tôi cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng bạn cần để phát triển, triển khai và duy trì hiệu lực của tiêu chuẩn FSSC 22000. Các khóa đào tạo về an toàn thực phẩm của chúng tôi thường xuyên được sửa đổi và cập nhật để phản ánh kỳ vọng hiện tại của ngành và các kỹ thuật phân phối của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về mục đích và việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000. Các khóa học bao gồm:

  • Nhận thức FSSC 22000 v5.1
  • FSSC 22000 v5.1 Thực hành
  • FSSC 22000 v5.1 Đánh giá Nội bộ

EWIN cũng cung cấp các chương trình đào tạo để hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các yêu cầu:

  • Hướng dẫn cách viết HACCP Plan
  • Nhận thức và Cải tiến Văn hóa An toàn Thực phẩm
  • Ngăn ngừa Gian lận Thực phẩm (VACCP)
  • Chương trình Phòng vệ Thực phẩm (TACCP) hiệu quả
LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM