KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000:2018

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

ISO 22000: 2018 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức có bất cứ quy mô và bất kỳ tại giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác. Và việc phân tích mối nguy về hóa học, vi khuẩn gây hại, các tạp chất lạ .vv.. có thể nhiễm vào trong sản phẩm cần được quan tâm và thực hiện đúng phương pháp,   HACCP Codex sẽ giúp thực hiện việc phân tích mối nguy một cách bao quát và chi tiết trên từng bước của dây chuyền sản xuất.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 • Nhận biết mối nguy và kiểm soát mối nguy ATTP, các chương trình tiên quyết vệ sinh ATTP
 • lập kế hoạch HACCP, điểm kiểm soát tới hạn CCP và kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý ATTP
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung liên quan đến hệ thống quản lý ATTP
 •  Hiểu các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ATTP theo ISO 22000:2018 cũng như các nguyên tắc an toàn thực phẩm

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Nhận thức chung về An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
 • Giải thích thuật ngữ và định nghĩa quan trọng về ATTP
 • Nhận biết & kiểm soát các môi nguy hại trong quá trình sản xuất chế biến
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình tiên quyết về vệ sinh ATTP
 • Các yêu cầu về thiết kế nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
 • Diễn giải các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 22000 : 2018
 • Bài tập, thảo luận nhóm
 • Tổng kết, Bài thi

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng cho những người làm việc trong lĩnh vực thực phẩm, và các sản phẩm liên quan trong chuỗi thực phẩm, đặc biệt là:

 • Thành viên trong công ty phụ trách về hệ thống quản lý chất lượng và ATTP, áp dụng ISO như: Chuyên viên đảm bảo chất lượng, kỹ thuật viên, nhân viên sản xuất, kỹ sư những người có trách nhiệm cụ thể trong ban An toàn thực phẩm.
 • Cấp quản lý trong các khâu sản xuất và chế biến.
 • Chuyên viên tư vấn
LIÊN HỆ TƯ VẤN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM