GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Tuân thủ các tiêu chuẩn và an toàn là chìa khóa cho bất kỳ dự án xây dựng lớn và nhỏ. Với các yêu cầu về pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu cho nhà máy thực phẩm, nhu cầu khung cụ thể của dự án và một loạt các quy định khác để đáp ứng, phát triển tài sản thương mại có thể chứa nhiều sự sai phạm, ngay cả đối với các chuyên gia.

LỢI ÍCH

  • Nhận được tư vấn xây dựng từ hệ thống toàn cầu
  • Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về các yêu cầu pháp luật
  • Tiết kiệm chi phí bằng cách nhận được lời khuyên của chuyên gia trong chiến lược dự án và ước tính
  • Dự án được xác định tốt hơn, giảm rủi ro và tăng thành công
  • Giá thực tế và thời gian dự án

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • Xem xét độc lập các bản vẽ thiết kế và tài liệu kỹ thuật
  • Xác định, cải tiến và tối ưu hóa thiết kế, đồng thời giảm thiểu chi phí và đảm bảo an toàn
  • Đảm bảo thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc của các phương pháp tốt nhất
  • Xác định các điểm có thể cải thiện để có hiệu quả và hiệu suất cao hơn, đồng thời lưu ý các sai sót có thể xảy ra trên các khía cạnh khác nhau của thiết kế và vận hành

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA EWIN ACADEMY BAO GỒM